Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych i podatkowych i wykonywania doradztwa podatkowego
wpisany na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod pozycją 3021

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTAMirosław Chuchrak
BIEGŁY REWIDENT NR EWIDENCYJNY 5552

Polecamy swoje usługi w zakresie:

 

- badania sprawozdań finansowych,

- usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

- doradztwa podatkowego,

- doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

- analiz i ekspertyz ekonomiczno-finansowych,

- opracowywania business planów,

- prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

 

Kontakt:

Mirosław Chuchrak        consaudit@consaudit.pl

Telefon: 601825612

95-080 TUSZYN UL.STODOLNIANA 50  Powered by PrimeIT.pl - Usługi informatyczne